Zależeć to będzie od konkretnego urzędu ,ale nie sądzę,żeby jakikolwiek urząd chciał bawić sie w sprawdzanie obecności. Załączniki fakultatywne do rozliczenia to :np.: kopia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, kopia imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, kopia list płac lub innych dokumentów potwierdzających wypłatęwynagrodzenia pracownikom objętym umową.