Zaliczka wypłaciliśmy w przyszłym miesiącu i ją ozusowaliśmy i opodatkowaliśmy - w zeszłym chyba
jeżeli teraz pracownik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia to przychód =0