> Czy można wystawić w czerwcu faktury za m-c kwiecien i maj z datami sprzedazy odpowiednio 30,04 i 31.05? - a jak inaczej?

> Rozumiem, że obowiązkowa korekta vatu za kwiecien i maj. - no tak, bo obow podatk.powstaje w dacie upływu terminu płatności, gdy fv wystawiono z opóźnieniem.
> Ale czy vat trzeba odprowadzić również za czerwiec , tj w m-cu w którym faktury niezasadnie wystawiono? - przecież ten vat rozliczasz w 04 i 05, to ile razy chcesz go płacić? :)