Https://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,1,85,255498,zwolnienie-z-oplacania-skladek-zus-w-zwiazku-z-covid-19.html