Co masz na myśli pisząc o wygasnieciu um. zlecenia? Um. zlec. rozwiązuje się albo z wykonaniem określonego zlecenia, na który została zawarta albo przez wypowiedzenie. Wygasnąc to może na skutek śmierci.