"że będę otrzymywać 100% wynagrodzenia czyli 2300 zł."
Na chorobie nie dostaje się wynagrodzenia ale najpierw wynagrodzenie chorobowe, a potem zasiłek z ZUS.
Z tego co napisałaś niewiele można wywnioskować, bo zasiłek chorobowy jest wypłacany nie za miesiąc kalendarzowy, ale za ilość dni choroby na ZLA. Podstawę zasiłku wylicza się jakoś średnią z wynagrodzenia brutto z 12-tu miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania. I od niej odejmuje się składki społeczne, czyli 13,71 %.