Kwota wolna z tyt. wynagrodzenia jest stała, pełna za ten m-c;

z zasiłku kwotę wolną liczysz proporcjonalnie