Uczeń zachowuje swój status do końca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia każdego roku. Dotyczy to również tego roku, w którym ukończył naukę.

https://www.rp.pl/ZUS/307149970-ZUS-kiedy-umowa-zlecenia-z-absolwentem-szkoly-jest-oskladkowana.html