Http://e-prawapracownika.pl/5113/ekwiwalent-za-urlop-wypoczynkowy-w-2020-roku/

https://www.gofin.pl/prawo-pracy/17,2,96,147242,dopelnienie-podstawy-ekwiwalentu-za-urlop.html