Odroczenie terminu zapłaty podatku nie jest żadnym przychodem.
A podana kwota pomocy jest tylko informacją i nic z nią nie robisz. Gdybyś się starała o jakieś odroczenie czy umorzenie w ZUS, lub w US jakiegoś innego podatku, to zapewne w drukach wniosków będzie pytanie czy starający się otrzymał pomoc de minimis i o jakiej wartości.