Najlepiej dopytaj bezpośrednio, o co konkretnie chodzi, trudno coś doradzać, jeśli nie wiadomo, co czego tych danych potrzebuje centrala.