Jak masz numer do osoby, która dzwoniła, to zadzwoń, niech poda e-maila, wyślesz wiadomość, że prosisz o wycofanie wniosku o wydanie zaświadczenia z dd-mm-rrrr, podasz dane płatnika i powinno wystarczyć.