Przecież przychód i koszty na koniec danego mc-a liczy się narastająco od pocz. roku