Do KRS wysyła się sprawozdanie na dzień przed otwarciem likwidacji spółki i potem drugie na dzień zakończenia działalności.