Za chorobę co otrzymano, wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek ?
Jakie kup masz w PIT-11 ?