Tak, ale wtedy tylko ten współmałżonek jako właściciel rozlicza tą ulge