Za taka cenę - dać bezpośrednio w koszty
a jak juz koniecznie chcesz w ŚT to w KUP poprzez jednorazową amortyzację