I czy wpisujemy w załączniku w punkcie C, przyznane już świadczenie postojowe?