A co nie ma odbiorcy z kim jest podpisana umowa ,
numer dokumentu - umowa najmu
NIP - brak
Dane wynajmującego i jego adres