Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego to 5 lat