Plik XML ma niepoprawne kodowanie polskich znaków - nie są w formacie UTF-8

Najprostsza metoda - przekonwertować ten plik do włąsciwego formatu. Polskie znaki wg 8859-2 i UTF-8