Sprawozd. o zanieczyszcz. powietrza do 31.03.2020r.; inf. o odpadach i opakowaniach przez BDO do 30.06.2020r.