Jeżeli pytasz o wypowiedzenie umowy, czy też warunków umowy, to nie można. No, chyba że likwidujesz firmę.