Jeżeli z rozliczenia jest zwrot = 471, a składki są = 1 722,29 /nie ma więcej/,
to kwota zwrotu = 2193,29