Otworzyc zapisany dokument - poprawić - przeliczyć ponownie zaliczkę na podatek