Tak, jeśli składki były odprowadzane do naszego ZUS-u.