Spółka z o.o. otrzymała zysk od spółki komandytowej, a nie od komandytariusza, tak myślę.
Rozumiem, że masz na myśli księgowanie w spółce z o.o. uchwały o podziale zysku SPK za 2017 rok.
Ten przychód finansowy powinien być przeksięgowany na wynik finansowy w dacie 31.12.2018.