Https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0115-kdit1-1-4012-562-2019-2-ea-okreslenie-stawki-podatku-185065074

zobacz PKD 32.50