Wyciąg z konta dochodów: zwrot na konto wydatków Wn konto 141/ Ma konto 130 (rach.dochodów)
Wyciąg z konta wydatków: wpływ środków Wn konto 130 (rach.wydatków) / Ma konto 141
Zwrot nadpłaty dla kontrahenta poszedł już z rachunku dochodów więc drugi raz nie robisz dla niego przelewu z rachunku wydatków.