"W rachunku zysków i strat wykazuję w prychodach finansowych dewidendy i z tyt udziału w zyskach
da to większy zysk do podatku nie doliczam bo podatek rozliczony za poprzedni rok."
szkoda, że przecinków nie pisałaś

Wpływ zysku od spk księguje się w spółce z o.o. bank/rozrachunki z tyt. udziału w zysku spk.
Uchwałę spk o podziale jej zysku należało w 2019 zaksięgować rozrachunki z tyt. udziału w zysku spk/przychody finansowe niepodatkowe.
W RZiS spółki z o.o. za 2019 wykazujesz to jako przychody finansowe.