Refundacja będzie przychodem, a kosztem podatkowym będzie 20% wkład własny