Straty z lat do 2017 roku i włącznie wykazujemy w CIT-8/O w poz. 79-96, natomiast w pozycji 156 która się przenosi automatem wpisujemy część straty która dotyczy straty z zysków kapitałowych, najczęściej zmieniamy to na zero, gdy tak zrobimy pozycja 157 wypełni się automatycznie i przeniesie do poz. 103 w CIT-8.