Wg mnie w ogóle nie ma obowiązku naliczania odsetek za zwłokę, poza jednostkami finansów publ., które muszą naliczać odsetki.