Wg mnie od terminu płatności zaliczki do dnia wysłania zeznania rocznego.