Samo wpisanie pkd nie jest wystarczającym elementem - musisz wykonywać takie czynności i wtedy ulgę dostaniesz