Raport kasowy sprzedaży bez oznaczeń , EE tylko na fakturach odrębnie ujętych w ewidencji ( czyli dl firm )

https://www.podatki.gov.pl/media/5833/broszura-informacyjna-jpk_vat-z-deklaracj%C4%85.pdf
Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji
o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży
nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji
sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.