Tak
VAT - w dacie otrzymania
dochodowy - do grudnia