Niczego tu nie likwidujesz, przecież masz ten sprzęt i można go dalej użytkować. Nie ma przepisu nakazującego likwidację wyposażenia po roku użytkowania.