Tylko papierowo i poleconym.
Pracownik musi mieć oryginał