żeby sporządzać rsf dla jedostek mikro to musisz mieć uchwałę o wyborze tego rodzaju sprawozdania, też mam mikro podmioty i robię pełne roczne sprawozdanie wg zał.1 uor