Prawo przedsiębiorców-duży przedsiębiorca to ten, który zatrudnia 250 lub więcej pracowników albo pomimo mniejszej liczby zatrudnionych przekroczył oba kryteria finansowe (roczny obrót przekracza 50 milionów euro, a całkowity bilans roczny - 43 miliony euro).