Nie. Odliczeniu od dochodu (czy to bezpośrednio przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy czy też ujęciu składek w kosztach) podlegają składki społeczne, jakie w rzeczywistości zostały opłacone. A więc jeżeli za okres, w którym przedsiębiorca nie wykonywał obowiązków firmowych, z powodu choroby składki zostały opłacone w pełnej wysokości nie ma potrzeby korygowania za ten okres dochodu Korekta deklaracji ZUS-DRA uwzględniająca wypłacone chorobowe spowoduje jedynie powstanie nadpłaty w ZUS.