Oczywiscie w pytaniu jest zła kolejność miało być z nierezydenta na rezydenta, a nie odwrotnie. UPS.