Jak nie ma prawa do zasiłku to składek nie pomniejszasz