Cześć

Cześć, poniżej z artykułu:

Z punktu 4 objaśnień do formularza, odnoszącego się do jego części D, wynika jednak, iż wiersze od D.1 do D.7 wypełnia się w przypadku, gdy znajduje zastosowanie właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: "umowa upo"), zaś wiersz D.8 - gdy umowa upo nie znajduje zastosowania.
Z uwagi zatem na fakt, iż brak obowiązku poboru przez płatnika podatku dochodowego nie wynika w opisanym przypadku (płatności na rzecz położonego w Polsce zagranicznego zakładu podatnika zagranicznego) z umowy upo, lecz z przepisów ustawy, płatność taka powinna zostać ujęta w wierszu D.8 w kolumnie d. W pozostałych zaś kolumnach tego wiersza płatnik wpisać powinien wartość "0".