Jeśli cały rok 2019 była już Pani rozwódką to tak.