Tak
ulge wykazujesz po stronie rodzica tego dziecka