Oczywiście, że musi się rozliczyć i zapłacić podatek. W jednej z instytucji emerytalnych niech natychmiast złoży wniosek o zaniechanie stosowania ulgi podatkowej.