Tak, wg mnie trzeba dołączyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. To chyba się nie zmieniło.