Aby odliczyć vat z f-ry zakupowej muszą być spełnione 2 warunki:

1/ u sprzedawcy musi wystąpić do dnia odliczenia vatu - obowiązek podatkowy (ten powstaje w zalezności od rodzaju transakcji w róznych datach: np. w dacie dostawy, w dacie wystawienia f-ry itd.)
i
2/ f-ra musi wpłynąć do firmy